ท่องป่าภูวัว บึงกาฬ

Trips บึงกาฬ

น้ำตกเจ็ดสี จุดเด่นอยู่ที่รุ้งกินน้ำยามแดดส่อง

สุดยอดน้ำตกสวยแห่งป่าอีสานเหนือ

จากหนองคายจังหวัดเก่า ขับรถเลียบไปตามแม่น้ำโขงเพื่อไปเที่ยวจังหวัดใหม่ ที่เคยเป็นอำเภอเก่าของหนองคาย จุดหมายของเส้นทางนี้อยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ซึ่งมีน้ำตกสวยและยิ่งใหญ่อย่างเช่น น้ำตกเจ็ดสี ให้ชม และยังมีน้ำตกชะแนนซ่อนอยู่ ให้คุณได้ไปสัมผัสด้วยการเดินป่า หากมีเวลาเหลือจะไปดูนกน้ำที่บึงโขงหลงก็ได้ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพมาให้ชมจำนวนมากทีเดียว

น้ำตกเจ็ดสี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บุ่งคล้า บึงกาฬ น้ำตกยอดนิยมของคนบึงกาฬ สวยงาม ยิ่งใหญ่ และยังเป็นจุดเล่นน้ำ เล่นสไลเดอร์ธรรมชาติด้วย
น้ำตกเจ็ดสี แม้แต่ชาวบึงกาฬก็นิยมมาท่องเที่ยว

Location: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตั้งอยู่ที่บ้านดอนจิก เลยอ.บุ่งคล้า มาประมาณ 3 กม.
จากตัวเมืองบึงกาฬ ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 ทางไป อ.บุ่งคล้า ขับเลย อ.บุ่งคล้าไป ประมาณ 3 กม. จนถึงบ้านดอนแพง จะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปบ้านขามเปี้ย ระยะทาง 6 กม. จะถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

จุดที่รถเข้าถึงและเที่ยวได้คือ น้ำตกเจ็ดสี ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเสียด ต.บ้านต้อง และน้ำตกชะแนน อยู่ที่บ้านภูเงิน ทั้งสองน้ำตกใช้เส้นทางเดียวกัน แต่น้ำตกเจ็ดสีจะเข้าถึงได้สะดวกสบายกว่า ส่วนน้ำตกชะแนนรถเข้าถึงแต่ทางขรุขระ อาจต้องเดินป่าไปชมหรือไม่ก็ต้องใช้รถออฟโรด

ดอกลิ้นมังกรสีชมพู กล้วยไม้ป่าดอกสวยในป่าภูวัว บานให้ชมช่วงปลายฝน บึงกาฬ
ลิ้นมังกรสีชมพู มีให้เห็นช่วงปลายฝน

พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวมีขนาด ประมาณ 186 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,562 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขต อ.บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อ.เซกา และ อ.บึงโขงหลง และมีเส้นทางเดินป่าที่เหมาะกับนักนิยมไพร ส่วนขาเที่ยวขาช้อปเหมาะกับการขับรถเที่ยวไปถึงบางแห่ง ดังนี้

น้ำตกชะแนน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว น้ำเยอะหน้าฝน แต่ต้นหนาวน้ำใส เล่นน้ำสะดวก
น้ำตกชะแนน น้ำดีในหน้าฝน

น้ำตกชะแนน
Location : บ้านภูเงิน อ.เซกา
การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกเจ็ดสี ขับรถไปตามทางสายบ้านชัยพร-บ้านภูเงิน ระยะทาง 13 กม.จะมีทางแยกไปน้ำตกชะแนนอีก 5 กม. ทางช่วงสุดท้ายผิวทางขรุขระและไม่สะดวก อาจต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเท่านั้น หรือไม่ก็เดินป่าไปชม

น้ำตกชะแนน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บึงกาฬ สะแนน มีความหมายว่า ยอดเยี่ยม หรือสูงสุดยอด มี 2 ชั้น
น้ำตกชะแนน น้ำตกที่มีความหมายว่าเยี่ยมยอด

น้ำตกชะแนน เดิมชื่อน้ำตก “ตาดสะแนน” คำว่า “ตาด” (ภาษาอีสาน) แปลว่า “ที่ซึ่งมีน้ำไหล” สะแนนมีความหมายว่า “สูงสุดยอด” หรือ “เยี่ยมยอด” น้ำตกสะแนนเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีความสวยงามมากเกิดจากลำห้วยสะแนนไหลลดหลั่นเป็น2 ชั้น มีขนาดกว้างประมาณ 100 ม. ทางเดินไปน้ำตกชะแนนจะผ่านขัวหิน (สะพานหิน) ซึ่งเป็นธารน้ำลอดหายไปใต้สะพานหินที่มีความยาวประมาณ 100 ม.

หินแยก ประติมากรรมจากธรรมชาติ ใกล้น้ำตกชะแนน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บึงกาฬ
ประติมากรรมธรรมชาติ หินแยก ใกล้น้ำตกชะแนน

ส่วนน้ำตกชั้นแรกจะเป็นบึงใหญ่ เรียกว่า “บึงชะแนน” หรือ “ห้วยชะแนน” เหนือลำห้วยขึ้นไปเป็นโตรกขนาดใหญ่ เมื่อถึงฤดูฝนจะเป็นน้ำตกไหลลงจากลาดหินแผ่กว้างสวยงาม การเดินทางไปชั้นที่ 2 จะผ่านแนวลำธารที่เต็มไปด้วยโขดหิน เดินตามลำธารไปทางด้านซ้ายมือจะทะลุออกที่ลานกว้างริมแอ่งน้ำใหญ่ ซึ่งมีหาดทรายละเอียดดูแปลกไปจากที่อื่นๆ เหนือแอ่งน้ำขึ้นไปจะเป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ ตกลงมาสู่แอ่งน้ำเรียกกันว่า “น้ำตกบึงจระเข้” และบริเวณน้ำตกชั้นที่สองนี้ยังมีที่สำหรับการตั้งแค้มป์พักแรมด้วย

ลานหินเกร็ด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บึงกาฬ เป็นลานหินขนาดใหญ่ พื้นผิวโดนกัดเซาะเป็นร่องรูปร่างลวดลายสวยแปลกตา
ลานหินก่อนถึงน้ำตกเจ็ดสี สวยแปลกตา

น้ำตกเจ็ดสี
Location : บ้านดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา
จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 ก่อนจะถึงอ.บุ่งคล้า ประมาณ 12 กม.จะมีทางแยกขวามือที่บ้านชัยพร ขับผ่านบ้านภูเงิน หรือทางไปน้ำตกชะแนน บ้านดอนเสียด ไปจนถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ 28 กม. หรือหากคุณเดินทางมาจากวัดภูทอก ใช้เส้นทางที่ผ่านบ้านนาต้อง บ้านดอนเสียด ระยะทางประมาณ 14 กม. จะถึงน้ำตกเจ็ดสี โดยมีทางแยกซ้ายไปน้ำตกเจ็ดสีอีกประมาณ 6 กม. จอดรถแล้วเดินเท้าอีก 1.5 กม.

น้ำตกเจ็ดสี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บึงกาฬ เดิมชื่อ น้ำตกห้วยกะอาม ซึ่งเป็นลำน้ำของสายน้ำตกที่ไหลผ่านหน้าผาหิน ช่วงฤดูฝนน้ำเยอะ แผ่เป็นผากว้าง สวยงาม ชื่อเจ็ดสีเพราะช่วงใกล้เที่ยงแสงแดดจะตกด้านหน้า เกิดรุ้งกินน้ำ
น้ำตกเจ็ดสียามบ่ายแดดสาดส่อง

น้ำตกเจ็ดสี เดิมเรียกว่า “น้ำตกห้วยกะอาม” เกิดจากธารน้ำของห้วยกะอามลักษณะสายน้ำตกจากหน้าผาสูง มีทั้งหมด 3 ชั้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนเสียดฝั่งอ.เซกา จ.บึงกาฬ นับได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนต้นน้ำเกิดจากห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายและแผ่กว้างเป็นทางยาว

เหตุที่ได้ชื่อว่าน้ำตกเจ็ดสี เพราะเมื่อถึงเวลาใกล้เที่ยงแสงแดดส่องเข้าตัวน้ำตกเกิดเป็นรุ้งกินน้ำ หากอยากเห็นน้ำตกเป็นเจ็ดสีที่ว่า คุณต้องกะเวลามาเที่ยวให้มาถึงก่อนเที่ยง

วิวมุมสูงจากภูทอก ศรีวิไล บึงกาฬ ภูทอกหรือภูเขาที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดภูทอก หรือวัดเจติยาคีรี มีบันไดเวียนรอบขึ้นถึงยอด ไปชมวิวได้
วิวจากภูทอก

ภูทอก
Location : บ้านคำแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล
จากตัวเมืองบึงกาฬ ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 222 ทางไปอ.ศรีวิไล จากอ.ศรีวิไล มีทางแยกซ้ายผ่านบ้านนาสิงห์ บ้านสันทรายงาม สู่บ้านนาคำแคน จนถึงภูทอกเป็นระยะทางประมาณ 30 กม.

ภูทอก เป็นภูเขาที่โดดเดี่ยว ซึ่งตั้งสูงขึ้นไปจากพื้นดิน ไม่มีสันเขาให้ไต่ความสูง แต่เป็นหน้าผาสูงชันรอบด้าน ในภาษาอีสานคำว่าภูทอก แปลว่า ภูที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดภูทอก หรือวัดเจติยาคีรี มีด้วยกัน 2 ลูก คือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย

ยอดภูที่คุณจะได้ไปชมคือภูทอกน้อย ซึ่งมีสร้างบันไดเวียนรอบขึ้นไปบนยอดเขามีทั้งหมด 7 ชั้น ซึ่งก่อนที่พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ จะละสังขารได้มีแนวคิดที่จะตอบแทนญาติโยมที่มีอุปการะแก่วัดจึงได้สร้างบันไดเพื่อให้ขึ้นไปชมวิวบนภูทอกน้อย ใช้เวลาสร้างยาวนานรวม 5 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 บันไดทั้ง 7 ชั้นนี้ เป็นเปรียบเปรยเรื่องของสวรรค์ทั้ง 7 ที่คุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแต่ละชั้นจะมีภาพของทิวทัศน์ที่สวยงามให้ชม จุดไฮไลท์อยู่ที่ชั้น 5 ซึ่งมีสะพานหินธรรมชาติทอดตัวยาวไปถึงพุทธวิหาร ซึ่งลักษณะคล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนในประเทศพม่า

บึงโขงหลง
Location : บ้านคำสมบูรณ์ อ.บึงโขงหลง
จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้เส้นทางเดียวกับทางมาน้ำตกเจ็ดสี ขับเลยบ้านดอนเสียดไปทางบ้านโนนสวนหม่อน จากนั้นตรงเข้าสู่บ้านคำสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ริมบึงโขงหลงพอดี
บึงโขงหลง เป็นเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 8,062 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบแม่น้ำสงคราม ซึ่งเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำหลายสาย ก่อนจะไหลไปออกแม่น้ำโขง หากมองจากแผนที่จะเห็นเป็นรูปเขาวัวแคบๆ มีความยาวของบึงประมาณ 13 กม.

ภายในบึงมีเกาะและดอนอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น เป็นต้น นอกจากคุณจะขับรถมาเที่ยวชมทิวทัศน์ริมบึงแล้ว ยังมีจุดดูนกอยู่ที่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว โทร 042 429 362

หญ้าน้ำค้าง หนามเดือนห้า ตระกูลพืชกินแมลงชนิดหนึ่งที่ขึ้นบนดินทรายตามยอดเขาราบ
หนามเดือนห้า