เกาะใหญ่สุดของทะเลฝั่งอ่าวไทย สมกับชื่อช้าง แม้จะเป็นเกาะแต่มีน้ำตกสวย ป่าสมบูรณ์สุดๆ เป็นของแถม

ไกลแต่ดูเหมือนใกล้ เพราะ Speed Boat ลัดเวลาทำให้ไปถึงในชั่วโมงเดียว สีสันอย่างกับทะเลอันดามัน