จากกระดาษสู่กระจก

Trips Magazine นิตยสารแนะนําที่เที่ยว ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 ทั้งฉบับรายเดือนและฉบับพิเศษ ระหว่างทางยังออก นิตยสารอีกฉบับชื่อ Places & Prices แนะนําที่พัก เผลอแป๊ปเดียวผลิตนิตยสารมาถึง 20 ปี แม้โลกจะเปลี่ยนไป เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าขึ้น แต่การเดินทางยังคงดําเนินต่อไป จากการผลิตนิตยสาร กระดาษเป็นเล่มๆ คือ Trips Magazine ก็เปลี่ยนเป็นมาอยู่บนกระจกรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องมาอีก 5 ปี รวมแล้วการเดินทางอันยาวไกลกว่า 26 ปี ยังก้าวย่างต่อไป สมกับวลีที่ว่า “ชีวิตคือการเดินทาง (ท่องเที่ยว)” นั่นเอง

พ.ศ.2539-25645 ครบรอบ 26 ปี ของ TripsMagazine

*สงวนลิขสิทธิ์เนื้อเรื่องและภาพถ่าย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ทั้งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

**รายการ, ราคา และข้อมูลทั่วไป ที่ปรากฎในเวปไซด์อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจเกิดจากความผิดพลาดอื่นๆ โปรดติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการอีกครั้ง

***ข้อความ-ภาพโฆษณา เป็นการนำเสนอและความรับผิดชอบของผู้โฆษณาเท่านั้น คณะผู้จัดทำเวปไซด์ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น