เที่ยวที่นี่จะรีบร้อนไม่ได้ เพราะกว่าจะผ่านถนนลอยฟ้าเข้าไปถึงตัวอุ้มผางได้ก็หมดวัน ขากลับอีกวัน ต้องเผื่อเวลาเที่ยวอีก