จะมีที่เที่ยวสักกี่แห่งในประเทศไทย ที่ยอดไม่เคยตก ผู้คนเดินทางไปเยือนกันอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในนั้นคืออัมพวา