เขาหลวง สุโขทัย

Trips สุโขทัย

เขาพระแม่ย่า ทุ่งสวันน่าสีทองฤดูหนาวยามแดดส่องสวยยิ่งขึ้น

พิชิต 4 ยอดเขาบนเทือกเดียวกัน

เขาหลวง เป็นชื่อเรียกของ 4 ขุนเขาที่มีความสูงที่สุดของสุโขทัย ได้แก่ เขานารายณ์ เขาเจดีย์ เขาแม่ย่า และเขาภูคา ทั้งหมดตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยเพียง 36 กม.เท่านั้น นับเป็นเส้นทางเดินป่าที่ใช้เวลาเพียง 2 วัน 1 คืน คุณก็จะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยทีเดียว และหลังเดินป่าเขาหลวง ยังมีน้ำตกสายรุ้ง น้ำตกที่มีความงดงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติรามคำแหงให้แวะไปเที่ยวกันต่อ  

Location จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงอ.เมือง จ.กำแพงเพชร ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 เข้าสู่ถึงอ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จากนั้นจะพบทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1319 ไปประมาณ 12 กม. จะพบที่ทำการอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

Day 1

ช่วงเช้า หากคุณออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณช่วงบ่ายถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติรามคำแหง หากคุณมีจุดหมายอยู่ที่การเดินป่าขึ้นเขาหลวง คุณก็สามารถติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ และจ้างลูกหาบได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้ก่อน จากนั้นพักบ้านพักอุทยานฯ หรือกางเต็นท์นอนก่อนสักคืน รุ่งขึ้นหลังอาหารเช้าค่อยเริ่มขึ้นเขา

ลานกางเต็นท์บนยอดเขาหลวง จุดศูนย์กลางพักแรมของทริปเดินป่าเขาหลวงสุโขทัย อุทยานแห่งชาติรามคำแหง คีรีมาศ
ลานกางเต็นท์บนยอดเขาหลวง

เส้นทางขึ้นเขาหลวง เริ่มต้นเดินกันจากที่ทำการอุทยานฯ มีระยะทางประมาณ 4 กม.ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-5 ชม. แล้วแต่แรงของแต่ละคน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นเส้นทางลาดชันต่อเนื่อง มียอดเขา 4 แห่งให้ไปเที่ยวชม ได้แก่ เขานารายณ์ เขาเจดีย์ เขาพระแม่ย่า และเขาภูคา โดยมีเขาพระแม่ย่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 1,200 ม. จากระดับน้ำทะเล คุณควรเตรียมร่างกายให้พร้อม และต้องนำเต็นท์ อาหารแห้ง น้ำดื่มขึ้นไปด้วย

เมื่อเดินขึ้นไปถึงด้านบนก็ปาเข้าไปช่วงบ่ายแล้ว คุณจะพบลานกว้างเล่นระดับ และอาคารหน่วยย่อยที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวชมธรรมชาติบนเขาหลวง บริเวณนี้เป็นจุดกางเต็นท์เพียงแห่งเดียวบนเขาหลวง สามารถเลือกมุมโปรดได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางอุทยานฯ ได้สร้างห้องน้ำให้อย่างดี กินข้าวกลางวันแล้วพักผ่อนสักพักก่อน

จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ยอดเขาเจดีย์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เขาหลวงสุโขทัย คีรีมาศ
เขาเจดีย์ รอชมพระอาทิตย์ตกที่นี่

บ่ายแก่ๆ หากอยากเดินขึ้นไปชมยอดเขาต่างๆ จากจุดกางเต็นท์มีเส้นทางให้คุณเดินไปเที่ยวชมยอดเขาทั้ง 4 ได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นเส้นทางเดินเชื่อมถึงกันหมดทุกดอย สำหรับช่วงเวลาที่เหลือในวันแรกเหมาะสำหรับเดินไปเที่ยวชมยอดเขาเจดีย์ ระยะห่างจากลานกางเต็นท์ประมาณ 390 ม. บนยอดเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก และมองเห็นยอดดอยทั้ง 3 ซ้อนตัวกันอย่างสวยงาม หากจะมาเที่ยวชมควรนำไฟฉายติดตัวมาด้วย เพราะขากลับไปจุดกางเต็นท์เส้นทางจะมืดสนิท

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น บนก้อนหินยักษ์ริมผารูปหัวโลมา ยอดเขานารายณ์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เขาหลวงสุโขทัย คีรีมาศ
เขานารายณ์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนชะง่อนหินหัวโลมา

Day 2

ช่วงเช้า หากคุณอยากชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นต้องตื่นแต่เช้า และเดินไปชมที่ ยอดเขานารายณ์ มีระยะทางห่างจากจุดกางเต็นท์ประมาณ 400 ม.จุดเด่นของยอดเขานี้อยู่ที่หินรูปร่างคล้ายหัวโลมาตั้งอยู่บริเวณชะง่อนผา นับเป็นจุดที่นิยมมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า

จุดชมวิวบนชะง่อนหิน ยอดเขาภูคา อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เขาหลวงสุโขทัย คีรีมาศ
ยอดภูคา

จากนั้นช่วงเวลาที่เหลือเดินไปชม ยอดภูคา ระยะทางประมาณ 2,200 ม. เหมาะสำหรับชมวิวในช่วงกลางวัน เนื่องจากสามารถเห็นทิวทัศน์ได้รอบด้าน และยอดเขาพระแม่ย่า ยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดายอดเขาทั้ง 4 บนยอดเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์อันงดงามได้กว้างไกลถึงอ.คีรีมาศ และอำเภอเมืองสุโขทัยเลยทีเดียว 

เส้นทางเดินขึ้นยอดเขาพระแม่ย่า ชมพระอาทิตย์ตกได้สวย อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เขาหลวงสุโขทัย คีรีมาศ
เขาพระแม่ย่า

หลังเดินเที่ยวจนครบทั้ง 4 ดอย ก็ได้เวลาเก็บสัมภาระกลับที่ทำการอุทยานฯ เที่ยวกลับเดินลงอย่างเดียว จะใช้เวลาน้อยกว่าขาขึ้นอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง หากยังมีเวลา และเรี่ยวแรงเหลือ ไมไกลจากอุทยานฯ ยังมีน้ำตกสายรุ้งให้เที่ยวชมกันต่อ น้ำตกสายรุ้ง ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 50 ม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ไปประมาณ 16 กม. จากนั้นจะพบทางแยกเข้าสู่บ้านใหม่เจริญผล ตรงเข้าไปประมาณ 9 กม. จะพบทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 4 กม. จะพบด่าน และลานจอดรถ จากนั้นต้องเดินเท้าทวนสายน้ำตกขึ้นไปประมาณ 1 กม. จะพบน้ำตกสายรุ้ง นับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน และสวยงาม มีทั้งหมด 4 ชั้น ต้นน้ำมาจากบริเวณเขาเจดีย์ไหลลงมาเป็นลำธาร จนกระทั่งมาถึงน้ำตก ทุกชั้นลักษณะเป็นโตรกผาสูงชันกว่าร้อยเมตร โดยเฉพาะน้ำตกชั้นบนสุดเป็นชั้นสูงใหญ่ และงดงามมาก

น้ำตกสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เขาหลวงสุโขทัย คีรีมาศ ฤดูร้อน น้ำน้อย
น้ำตกสายรุ้ง ในวันที่น้ำน้อยเมื่อเข้าหน้าแล้ง
น้ำตกสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เขาหลวงสุโขทัย คีรีมาศ
น้ำตกสายรุ้ง ในวันที่ป่ายังเขียว น้ำยังเยอะ

หลังเล่นน้ำตกจนชื่นใจ หากไม่ขับรถกลับกรุงเทพฯ จะขับรถกลับไปนอนบ้านพักอุทยานฯ แบบสบายๆ ในที่ทำการอุทยานฯ กันสักคืนก็ได้ รุ่งเช้าค่อยขับรถกลับแบบไม่ต้องรีบ 

บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพักแบบหลังเดี่ยวให้บริการหลายหลัง เป็นบ้านพักหลังใหญ่สามารถพักได้ทั้งครอบครัว หากชอบกางเต็นท์ก็มีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์พร้อมห้องน้ำให้บริการ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการด้วย

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง โทร 055 910 000-1