ภูเขาสลับซับซ้อน จึงมีมุมสวยๆ ให้ชมมาก เป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ มีที่พักกระจายอยู่ทั่วทุกยอดเขา