เมืองชายแดนที่มีธรรมชาติ และวัฒนธรรมผสมผสานเป็นจุดเด่นให้เราต้องเดินทางไปถึงอำเภอสุดท้ายของกาญจนบุรี