หน้าฝนก็ยังเที่ยวทะเลได้ นั่นคือฝั่งอ่าวไทย เที่ยวยาวๆ ไปจนเกือบสิ้นปีกันเลย