ดอยปู่หมื่น เชียงใหม่

Trips เชียงใหม่

ไร่ชาอันกว้างใหญ่เขียวสดบนดอยสูงที่ชื่อดอยปู่หมื่น

เที่ยวหมู่บ้านละหู่ ชิมชาอัสสัม

นอกจากเมืองเชียงใหม่จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามน่าสนใจหลายแห่งแล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวน้องใหม่ ซึ่งใครหลายคนไม่เคยสัมผัส สิ่งนั้นคือการแวะเยี่ยมเยือนไร่ผลิตชารสเลิศ แถบอ.แม่อาย ณ ดอยปู่หมื่น ดินแดนแห่งนี้นักท่องเที่ยวยังไม่มาก เหมาะสำหรับผู้ที่รักวิถีธรรมชาติ วิถีชีวิตเดิมๆ โดยเฉพาะการได้ไปใช้ประสบการณ์ร่วมกับเจ้าบ้านด้วยการเข้าพักโฮมสเตย์สักคืนสองคืน

Location: ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต.แม่สาว อ.แม่อาย ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 174 กม.

จากเชียงใหม่ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) เป็นระยะทางประมาณ 164 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม. จนเข้าตัวอ.ฝางถึงหน้าตลาดสด ให้สังเกตป้ายทางเข้าโรงแรมภูมณี จากโรงแรมภูมณีเดินทางไปยังหมู่บ้านปู่หมื่น จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที วัดระยะทางได้ 25 กม.โดยใช้เส้นทางแม่อายผ่านฝางไป จะพบป้ายบอกทางเข้าบ้านโปร่งไฮด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร จะถึงบ้านปู่หมื่น

ขอต้อนรับสู่บ้านปู่หมื่น

ดอยปู่หมื่น

ดอยปู่หมื่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 ม. เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูง และยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก ที่ดอยปู่หมื่นแห่งนี้จึงมีอากาศเย็นสบายทั้งปีไม่เว้นแม้กระทั่งหน้าร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 14 องศา และต่ำสุดที่ 4 องศา ในบางช่วงของหน้าหนาว ประชากรท้องถิ่นเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าละหู่ หรือที่รู้จักอีกชื่อในนามชาวเขาเผ่ามูเซอ ปลูกพืชเศรษฐกิจคือ บ๊วย อะโวคาโด กาแฟ และชาพันธุ์อัสสัมที่นิยมปลูกกันเป็นหลัก

ดอยปู่หมื่นคือที่อยู่ของชาวละหู่ หรือมูเซอ

Day 1

การเดินทางไปพักค้างแรมที่ดอยปู่หมื่นนั้นคุณควรติดต่อใช้บริการรถรับส่งจากคนในพื้นที่ เนื่องจากเส้นทางขึ้นไปยังดอยปู่หมื่นนั้นมีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตผสมกับทางลูกรังลาดชัน จึงควรใช้บริการรถรับ-ส่งของชาวบ้านในพื้นที่ที่ชำนาญเส้นทางในการเดินทาง คุณสามารถติดต่อได้ที่โรงแรมภูมณีซึ่งตั้งอยู่ในอ.ฝาง   นับเป็นจุดตั้งต้นในการเดินทางก่อนขึ้นสู่ดอยปู่หมื่น 

ภาพวาดสีน้ำมันเล่าถึงการละเล่นของชาวละหู่

วันแรกที่อ.ฝาง หลังจากคุณติดต่อเรื่องรถราที่จะพาคุณขึ้นไปส่งบนดอยปู่หมื่น รวมถึงจัดแจงพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ที่นำรถมาเองไว้บริเวณโรงแรมภูมณีเสร็จสิ้น จากนั้นก่อนออกเดินทาง โรงแรมจะจัดเตรียมโซนบริเวณชั้นสองไว้เป็นพื้นที่สำหรับให้ความรู้ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดอยปู่หมื่น ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้คุณได้เตรียมตัวและทำความรู้จักกับดอยปู่หมื่นก่อนที่จะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศจริง

จากโรงแรมภูมณีไปยังดอยปู่หมื่นใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.หลังจากกระโดดขึ้นจุดแรกที่รถให้บริการจะพาคุณแวะก็คือตลาดสด เพื่อให้คุณได้หาซื้อเสบียงเตรียมไว้สำหรับไปประกอบอาหารด้านบน พร้อมสรรพจึงเริ่มเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่ดอยปู่หมื่น โดยเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังดอยปู่หมื่นนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

น้ำตกปู่หมื่น หรือน้ำตกงวงช้าง

ช่วงแรก เส้นทางจะมีลักษณะเป็นพื้นถนนคอนกรีต ระยะทางประมาณ 5 กม. นับจากปากทางถนนใหญ่เข้าจนไปสุดที่น้ำตกปู่หมื่น หรือที่เรียกในอีกชื่อว่าน้ำตกงวงช้าง มีลักษณะเป็นน้ำตก 4 ชั้น ดูสวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตรงที่ช่วงระหว่างชั้นที่สองกับชั้นที่หนึ่งของน้ำตกนั้นจะเป็นร่องหิน เมื่อความแรงของกระแสพุ่งลงมากระทบก็เกิดการม้วนตัวขึ้นเป็นละออกม่านน้ำฟุ้งกระจายสวยงาม เมื่อมาถึงตรงจุดนี้ ไปแวะพักเก็บภาพความสวยงาม และลงไปเล่นสัมผัสความเย็นชุ่มฉ่ำของน้ำตกก่อนที่จะออกเดินทางต่อ

ช่วงที่สอง ก็เริ่มต้นขึ้น ลักษณะเส้นทางหลังจากช่วงนี้จะเป็นลูกรังและมีความลาดชันจึงจำเป็นต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อในการสัญจร ระยะทางช่วงนี้ยาวประมาณ 7 กม.ก่อนถึงจุดหมายปลายทางที่บ้านปู่หมื่น 

น้ำเต้านี้มีความหมายถึงที่มาของเผ่าละหู่ อยู่หน้าหมู่บ้าน

เมื่อเดินทางมาถึงดอยปู่หมื่นแล้ว สิ่งแรกที่แนะนำให้ทำคือการจัดเก็บสัมภาระต่างๆ เข้าที่พักให้เรียบร้อย ก่อนที่จะออกเที่ยวชมพร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ ที่มีให้เลือกเที่ยวชมอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแวะเก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงาม การเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ดูการแสดงพื้นบ้านของชาวละหู่ แต่ที่น่าสนใจและเป็นเหมือนไฮไลท์ของทริปนี้อยู่ที่กิจกรรมเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตชาซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครของดอยปู่หมื่น

ชาอัสสัม
ยอดชาที่จะถูกเก็บในแต่ละวัน

จุดเด่นของชาดอยปู่หมื่นนั้นอยู่ที่กรรมวิธีการผลิต เพราะชาของที่นี่ทำจากมือ…

ในปัจจุบันขั้นตอนการผลิตชาโดยทั่วไปนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนนำเครื่องไม้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กันมากขึ้น แต่ที่ดอยปู่หมื่นแห่งนี้ยังคงมีขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตชาที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมอยู่ โดยในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตชาเริ่มตั้งแต่แรกสุดคือการเก็บยอดชาจากต้น ผ่านการคั่ว การนวด และการตากใบชาจนสำเร็จมาเป็นใบชาในรูปแบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนั้น ยังคงทำด้วยมือทั้งสิ้น ทุกกิจกรรมที่กล่าวมาคุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยทีเดียว

นวดใบชาด้วยมือ

ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมหลักอย่างการทำชาแล้ว ดอยปู่หมื่นแห่งยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเด่น คือการหลามข้าวในกระบอกไม้ไผ่ และการทำอาหารพื้นถิ่น ซึ่งคุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านปู่หมื่นได้ใน ก่อนที่จะนำมาร่วมรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวละหู่ที่จัดเอาไว้ต้อนรับผู้มาเยือน

คั่วชาหนึ่งในการผลิตชาด้วยวิธีดั้งเดิม

Day 2

เช้าวันที่สอง หากคุณโชคดีท้องฟ้าเปิดหรือเป็นวันที่อากาศสดใส คุณจะได้ชื่นชมกับวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามน่าประทับใจไม่แพ้แห่งใด เพียงเปิดประตูหรือแง้มหน้าต่างของบ้านพักแบบโฮมสเตย์หลังน้อยเท่านั้น ก็สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศดังกล่าวพร้อมชาร้อนๆ ยาวได้ถึงช่วงสาย หากคุณมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวในฤดูหนาว ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ดอยปู่หมื่นนอกจากจะงดงามด้วยทะเลหมอกผืนขาวฟูแล้ว ภาพของดอกไม้หลากสีสันที่ชาวบ้านช่วยกันบำรุงต่างแข่งกันบานช่วยเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้ดินแดนแห่งนี้ดูสวยงามน่าประทับใจ

ก่อนที่จะเดินทางกลับ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการผจญภัยเป็นทุนเดิมแถมยังมีเวลามากพอ ดอยปู่หมื่นแห่งนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าสุดตื่นเต้น อยู่บริเวณด้านหลังหมู่บ้าน เส้นทางดังกล่าวสามารถใช้เดินทะลุไปยังดอยฟ้าห่มปกได้ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชม.การเดินทางแนะนำให้ว่าจ้างหรือติดต่อชาวบ้านเป็นผู้นำจะปลอดภัยที่สุด

พักแบบโฮมสเตย์ใช้ชีวิตกินนอนกับเจ้าบ้าน

พักบนดอยปู่หมื่น?

เพราะความต้องการที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติไว้ให้ได้สูงที่สุด คุณจึงไม่สามารถพบเห็นที่พักสุดหรูและร้านอาหารบนดอยปู่หมื่นได้ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะค้างต้องสมัครใจที่จะค้างคืนในรูปแบบของโฮมสเตย์เท่านั้น การเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวและแวะค้างคืนแบบโฮมสเตย์จำเป็นที่จะต้องนัดหมายหรือแจ้งไว้ล่วงหน้า เพราะชาวบ้านจะได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและข้าวของจำเป็นเท่าที่จะจัดหาได้ ไว้คอยบริการ  

ของฝากจากดอยปู่หมื่น

ส่วนอาหารและเครื่องดื่มแนะนำว่าควรเตรียมขึ้นไปเอง เนื่องจากข้างบนซื้อหาได้ยาก คุณสามารถเลือกซื้อเป็นของสดเพื่อนำไปประกอบอาหารแล้วรับประทานร่วมกับชาวบ้านเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศเพิ่มความสนิทสนมและเป็นกันเอง

ที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ยอดดอยผ้าห่มปกในวันฟ้าเปิด

ดอยผ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปก ถูกขนานนามให้เป็นยอดดอยที่มีความสูงเป็นอันสองของประเทศ เป็นรองเพียงดอยอินทนนท์เท่านั้นด้วยความสูง 2,285 ม.จากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ที่นี่มีเมฆหมอกปกคลุม และมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีมีทิวทัศน์ที่สวยงามและยังเป็นจุดชมทะแลหมอกที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

น้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุทยานฯผ้าห่มปก

นอกจากนี้ยังมีป่าโบราณที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพรรณหายากหลากชนิดไม่ว่าจะเป็นกุหลาบพันปี พาลี บัวทอง รวมถึงกล้วยไม้ป่าอีกกว่า 70 ชนิด และแม้ว่าเส้นทางการเดินทางขึ้นสู่ยอดดอยฟ้าห่มปกนั้นจะต้องใช้ความทรหดอดทนอยู่มาก แต่ก็ยังไม่ยากเท่ากับการเดินทางขึ้นดอยหลวงเชียงดาว เหล่านี้จึงทำให้ดอยฟ้าห่มปกเป็นที่นิยม และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินป่าที่ชื่นชอบการท่องไพรสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.ชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 453 517